KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI (KAP) FAKÜLTE HAZIRLIK KOMİSYONU

Birim Akreditasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Hamza YAKAR

Kalite Güvencesi Sistemi

Dr.Öğr.Üyesi Deniz AKDAL

Eğitim - Öğretim

Dr.Öğr.Üyesi Gül ÖZÜDOĞRU

Araştırma-Geliştirme

Prof. Dr. Zafer KUŞ

Toplumsal Katkı

Dr.Öğr.Üyesi Çetin Kürşat BİLİR

Yönetim Sistemi

Doç.Dr. Muhammet ARICAN

Raportör: Ahmet KAHRAMAN