Birim Kalite Koordinatörlüğü
Adı-Soyadı
Görevi

Prof. Dr. Refik BALAY

Birim Kalite Koordinatörü

Doç. Dr. Hamza YAKAR

Birim Kalite Koordinatör Yardımcısı

Doç. Dr. Tarık BAŞAR

Üye

Doç. Dr. Erhan GÜNEŞ  

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Deniz AKDAL

Üye

Arş. Gör. Hilal MERT

Üye

Arş. Gör. Tuba Ceylan ÇELİKER

Üye

Selçuk ÖZDAŞ

Üye

Ahmet KAHRAMAN  

Üye

Betül YILDIZ

ÜyeBölüm Kalite Komisyonu
Adı-Soyadı
Görevi

Prof. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK

Eğitim Bilimleri Bölümü Kalite Komisyon Üyesi

Doç. Dr. Üyesi Davut AYDIN

Eğitim Bilimleri Bölümü Kalite Komisyon Üyesi

Doç. Dr. Tarık BAŞAR

Eğitim Bilimleri Bölümü Kalite Komisyon Üyesi

Prof. Dr. S. Nilay IŞIKSALAN

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Kalite Komisyon Üyesi

Prof. Dr. Hayriye SAYHAN

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Kalite Komisyon Üyesi

Prof. Dr. Abdulkerim KARADENİZ

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Kalite Komisyon Üyesi

Arş. Gör. Hilal MERT

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Kalite Komisyon Üyesi

Prof. Dr. Ferdağ KAHRAMAN AKSOYAK

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Kalite Komisyon Üyesi

Doç. Dr. Tezcan KARTAL

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Kalite Komisyon Üyesi

Doç. Dr. Okan KUZU

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Kalite Komisyon Üyesi

Arş. Gör. Tuba Ceylan ÇELİKER

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Kalite Komisyon Üyesi

Prof. Dr. Bayram TAY  

Temel Eğitim Bölümü Kalite Komisyon Üyesi

Prof. Dr. Ayfer ŞAHİN

Temel Eğitim Bölümü Kalite Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan DİLEK

Temel Eğitim Bölümü Kalite Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞ

Temel Eğitim Bölümü Kalite Komisyon Üyesi

Doç. Dr. Erhan GÜNEŞ 

Bilgisayar ve Öğr. Tek. Eğitimi Bölümü Kalite Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Deniz AKDAL

Özel Eğitim Bölümü Kalite Komisyon Üyesi

Betül YILDIZ

Öğrenci Kalite Elçisi

Sevgi ÖZER

Öğrenci Kalite Elçi Yardımcısı