Politikalar

KYS-PO-001 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim-Öğretim Politikası
KYS-PO-002 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kalite Politikası
KYS-PO-003 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Politikası
KYS-PO-004 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İnsan Kaynakları Politikası
KYS-PO-007 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Toplumsal Katkı Politikası
KYS-PO-011 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çevre ve Enerji Yönetimi Politikası

PO-012 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Döngüsel Ekonomi Politikası 
PO-013 KAEÜ Değişim Politikası

Prosedürler

KYS-PR-026 Tanıma, Taktir ve Onurlandırma Prosedürü
KYS-PR-029 Memnuniyet Yönetim Sistemi Prosedürü

KYS-PR-031 Paydaş İlişkilerinin Yönetimi Prosedürü
KYS-PR-032 Öğrenci Kalite Elçisi Prosedürü

PR-034 Değer Tasarım Prosedürü
PR-035 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kıyaslama Prosedürü
PR-036 Liderlik Yaklaşımı Prosedürü
PR-037 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kurum Kültürü Prosedürü
PR-038 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Deneyim Paylaşım Prosedürü
PR-039 KAEÜ Değişim Yönetimi Prosedürü
PR-040 KAEÜ Varlık Yönetimi Prosedürü

Formlar
FR-639 Liderlik Yaklaşımı Anketi Formu
FR-638 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kıyaslama Formu
FR-641 Kritik Varlık Envanter Formu
FR-642 Öneri Formu
FR-644 Öneri Değerlendirme Formu
FR-645 Dış Kıyaslama Formu
Kırşehir AEÜ EFQM Yetkinlik Değerlendirmesi-2023

Usul, Esas ve Rehberler
KL-013 Stratejik Plan Hazırlama Rehberi
KL-012 Etik Davranış İlkeleri Rehberi
YÖ-085 Öneri Sistemi Usul ve Esasları
YÖ-086 Kurumsal Organizasyonun Yapılandırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar
YÖ-078 KAEÜ Ödül Yönergesi
YÖ-075 KAEÜ Ortak Seçmeli Dersler Yönergesi
KL-007 Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kılavuzu
KL-008 Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Kılavuzu