Adı Soyadı Görevi
Doç.Dr. Hamza YAKAR Birim Sıfır Atık Sorumlusu, Dekan Yardımcısı
Doç.Dr. Erhan GÜNEŞ Bilgisayar Laboratuvarı Sorumlusu
Doç.Dr. Hüseyin ATEŞ Fen Laboratuvarı Sorumlusu
Arş.Gör. Fatma Cahide ÖZÇELİK FETEM Laboratuvarı Sorumlusu
Selçuk ÖZDAŞ Birim Fakülte Sekreteri
Nazım KAZAKLI Taşınır Kayıt Yetkilisi
Ahmet KAHRAMAN Sekreterya