Milli ve evrensel değerler ışığında eğitim ve araştırma yapan, ürettiklerini toplumun yararına sunan, çevreye duyarlı, öğretmenlik mesleğinin temel ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı, topluma iyi örnek oluşturan, öğretim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilen, eğitim sorunlarını çağın ihtiyaçlarına ve toplumun beklentilerine göre çözen, disiplinli ve düzenli çalışmayı ilke edinen, gelişime açık, alanında iyi yetişmiş, sahip olduğu bilgi, birikim ve donanımı ülkemizin kalkınması yolunda kullanan eğitimciler yetiştirmektir.