Yetiştirdiği nitelikli öğretmen ve akademisyenlerle ülkemizin eğitim ve araştırma alanlarına katkı sunan, eğitime ilişkin sorumluluklarını layıkıyla yerine getiren, öğretmenlik eğitiminde yeterliğe dayalı kalite güvence sisteminin tesis edip başarıyla uygulayan, geleceğe yön veren, insan kaynağını etkili kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde öncelikli olarak tercih edilen bir fakülte olmaktır.